- zaterdag 15 december 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Hoe stop ik de kap?

In onderstaande tabel kunt u zien wat u kunt doen:

FASE 1 Het aanvragen van een kapvergunning door de gemeente Bij een straatboom vraagt een gemeentelijke dienst (kapaanvrager) een kapvergunning aan bij de gemeente.  
FASE 2 Het indienen van zienswijzen tegen de kap aanvraag Om de boom te behouden maakt een belanghebbende (actievoerder) zijn zienswijze aan de gemeente kenbaar. Download
bestand

FASE 3 Het niet/wel verlenen van een kapverguinning Als de gemeente de actievoerder in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt deze procedure, zoniet wordt de kapvergunning verleend en kan bezwaar worden gemaakt.  
FASE 4 Het maken van bezwaar tegen de kapvergunning De actievoerder berust niet in het verlenen van de kapvergunning en maakt bezwaar bij de gemeente. Als de gemeente hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet kan de gemeente advies inwinnen. Download voorbeeld
bestand

FASE 5 Het inwinnen van advies bij de bezwaarschriftencommissie De gemeente kan meer zekerheid willen over de argumenten die beide partijen inbrengen, en kan ter advisering een bezwaarschriftencommissie benoemen.  
FASE 6 Het heroverwegen van de vergunningverlening Als de gemeente de actievoerder in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt deze procedure, zoniet kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Download voorbeeld bestand
FASE 7 Het aantekenen van beroep bij de Rechtbank, Voorlopige voorziening aanvragen De activoerder berust niet in de afwijzing van zijn bezwaar en tekent beroep aan bij de rechtbank. Als de rechtbank hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet kan hoger beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Download
voorbeeld bestand

FASE 8 Het aantekenen van hoger beroep bij de Raad van State De activoerder berust niet in de afwijzing van zijn beroep en tekent hoger beroep aan bij de Raad van State. Als de Raad van State hem in het gelijk stelt, kan de boom (voorlopig) blijven staan en eindigt de procedure, zoniet wordt de boom alsnog gekapt.  

 

 Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu