- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Het overzicht, hoe is het zo ver gekomen?


25 januari 2007 Mw. Venema (Gemeente Vianen) vertelt in het Algemeen Dagblad dat in Vianen drie van vier bomen moeten worden gekapt.

 

11 september 2007 in het Kontakt publiceert de gemeente details uit de vergunning voor de kap van bijna 300 grote bomen van 30 jaar of ouder. 139 bomen in de diverse wijken van Vianen, en bijna alle bomen (zo'n 150!) langs de Helsdingse Achterweg. Die mooie laan zal helemaal verwoest worden.

 

16 september 2007 bezorgde inwoners van de gemeente Vianen markeren de alle bomen die wegmoeten langs de Helsdingse Achterweg met de tekst ‘deze boom moet weg'. Die actie maakt de gevolgen van de kap duidelijk, en dat leidt tot veel onrust en onbegrip bij passanten over de gemeentelijke plannen. De teksten worden de maandag daarop meteen door de gemeente verwijderd. Zo ook het spandoek met de tekst 'stop de bomenkap' dat kinderen ophingen.

 

19 september 2007 is er een bijeenkomst van buurtbewoners en de Stichting Ons Groene Milieu (SOGM). De verontruste bewoners vormen de actiegroep ‘De Bomenridders Vianen'.

 

26 september 2007 start van de actie om handtekeningen op te halen tegen de kap. Die handtekeningen zullen worden gebruikt in de bezwaarprocedure tegen de reeds verleende kapvergunning.

 

9 oktober in elke brievenbus in Vianen valt een flyer om de inwoners te informeren over de gevolgen van de aangekondigde kaalslag.

 

10 oktober 2007 op de paardenmarkt in Vianen koelt een van de wethoudsters luidkeels in het openbaar haar woede op een actievoerster die handtekeningen ophaalde.

 

18 oktober 2007 de handtekeningen actie eindigt. Zo'n 3000 inwoners van de gemeente Vianen spreken hun afschuw uit over de aangekondigde kap. Bij de Super de Boer stond soms zelfs een rij om een handtekening te kunnen zetten. De actie krijgt veel bijval en de verbijstering over de kapplannen is groot.

 

19 december 2007 behandeling van het bezwaar tegen de kaalslag van Vianen. De bezwaarschriftencommissie schiet de gemeentelijke kapplannen volledig aan flarden. De gemeente Vianen heeft grote fouten gemaakt, en spreekt zichzelf herhaaldelijk en aanwijsbaar tegen.

 

7 februari 2008 de bezwaarschriften commissie adviseert het college van B&W de afgegeven kapvergunning te vernietigen. Zo'n besluit is uitzonderlijk, en het grote aantal handtekeningen heeft daarbij zeker een rol gespeeld. Uw steun heeft geholpen!

 

29 april 2008 Het College van B&W van Vianen trekt de kapvergunningen in. De Bomenridders hebben hun eerste slag geslagen! Daar wordt op getoost!

 

10 juli 2008 De gemeente Vianen zit intussen niet stil. Het College van B&W probeert een zeer ingrijpend bomenplan goed te laten keuren door de gemeenteraad. Nu worden op termijn 1000 bomen gekapt, waaronder de Bentzberg, de Groenekade, de Lange Waaysteeg. En ja hoor, als eerste zullen de Helsdingse Achterweg en die bijna 140 andere bomen worden gekapt.

De raadsleden, maar ook de burgers van Vianen, zijn totaal niet op de hoogte van de gevolgen van dit plan.

 

16-07-2008. Stichting Ons Groene Milieu en de Bomenridders maken gebruik van hun recht om de gemeenteraad van Vianen te informeren over de gevolgen van dit plan. De raad besluit om het voorstel af te wijzen en geeft opdracht aan B&W om inspraak bijeenkomsten te organiseren voor de burgers van Vianen.

 

Wethouder Stolk geeft meteen aan de kap plannen sowieso door te willen zetten, maar moet onder druk van de gemeenteraad toch instemmen met de inspraak ronde.

 

27 mei 2009 De inspraak ronde gaat van start. U krijgt nu EENMALIG de kans om te laten horen wat u vindt van de kap van de ruim 1000 bomen langs de Helsdingse Achterweg, de Bentzberg, de Groene Kade, de Lange Waaijsteeg en bij in de staat op wijk en op vele andere plekken in de gemeente Vianen.

 

Laat deze kans niet voorbij gaan. Kom 27 mei om 20:00 naar de inspraak avond en laat uw stem horen.

Komt allen, want het is hard nodig.


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu