- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Boomridders “belazerd” door Viaanse raadsfracties


28 oktober 2009 20:00


Een betreurenswaardige vertoning, zoals de fracties van PvdA, CDA, LA, VVD, SGP en CU met de vakkundige inbreng van de boomridders omgegaan zijn.


Er werd ondanks herhaald complimenten en bejubelende van de door de boomridders

opgestelde amendementen door deze fracties helemaal niet met deze burgerparticipatie gedaan.

Ze hebben waarschijnlijk niet eens de moeite genomen om alles door te lezen.


De burgemeester heeft nu juist de raadsvergadering op 13 oktober geschorst om de fracties

De kans te geven om de ingediende amendementen te bestuderen en om te zetten naar hun

fractie eigen inbreng.


Het Platform Vianen was de enigste fractie die blijkbaar de amendementen van de boomridders bekeken hadden en hun voornemen was dan ook om ze alle 12 in te dienen.

Dit werd echter verhinderd door de ander fracties en de voorzitter omdat dit in strijd zou zijn

Met de regel van het indienen van amendementen.


Teven leek het er sterk op dat de fracties het indienen van 12 amendementen niet aan kon omdat dit te "ingewikkeld " zou worden, zijn dit nu onze volksvertegenwoordigers !


Alles in ogenschouw nemend is het bomenbeleid aangenomen met 4 klein aanpassingen aangebracht door de wethouder zelf en de groene kaart bomenverordening is ook aangenomen

zonder aanpassingen.


Alle bomen in Vianen zijn nu dus vogelvrij !!!


En zoals een van de boomridder al sprak.

Het maakt hier in Vianen niet uit hoe je mee denkt of je nou schreeuwt of dat je nu mee praat het veranderd helemaal niets aan de ideeën van deze dualisme minachtende gemeenteraad waar de coalitie partijen als schoothondjes achter het college aan wandelen.

 


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu