- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Derde CO2-bomenprijs uitgereikt


 

De CO2-bomenprijs is inmiddels een instituut want het is vandaag alweer de derde keer dat deze prijs wordt uitgereikt. En de eerste keer dat mij de eer te beurt valt. En dat stel ik zeer op prijs zo spreekt Minister Jacqueline Cramer zij is sinds 22 februari 2007 minister van Ruimte en Milieu.

 

Het belang van bossen voor ons klimaat kan niet genoeg onderstreept worden; het klimaatbeleid heeft een hoge prioriteit van dit kabinet. In de 100 dagen dialoog van het kabinet is ook gebleken dat de ambitieuze en forse klimaat- en energiedoelstellingen door andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor een groot deel worden omarmd. Het is nu zaak de handen uit de mouwen te steken. Genoeg gepraat, we moeten nu de stap maken van denken naar doen. Dus gaan we fors investeren in energiebesparing en duurzame energie; alle sectoren, alle overheden en alle consumenten.

 

Balans Mens, Markt en Milieu

Ook moeten we investeren in de bescherming van de biodiversiteit op aarde. We moeten, met andere woorden streven naar een maximale balans tussen mens, markt en milieu. En dat lijkt soms op koorddansen op een slap koord waarbij de balans zoek is. Denk aan ontbossing. Het behoud van onze bossen is pure noodzaak voor het behoud van het leven op aarde. Een boom staat voor heel veel: niet alleen voor groen, zuurstof en koelte in de zomer, maar ook voor biodiversiteit en het tegengaan van het

 

broeikaseffect:

-

Bossen zijn complete ecosystemen . 80 procent van alle diersoorten ter wereld heeft bossen nodig om te kunnen overleven;

-

Bomen zetten CO2 om in zuurstof , en zuiveren zo de lucht;

 

- Bossen zwakken extremen af in hitte, koude, droogte, regenval en windsnelheid;

 

- Bomen nemen water op, en geven het daarna beetje bij beetje af. Zo voorkomen ze overstromingen;

 

- Ze produceren grondstoffen , waar 300 miljoen mensen van leven.

 

25% van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door ontbossing en de internationale ontwikkelingen zijn dusdanig dat alle hens aan dek nodig is om dit getal omlaag te krijgen. Dit is net zo belangrijk als de uiterste inspanningen die we zullen moeten verrichten om de CO2-emissies door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

 

Mondiaal gaat het slecht met de bossen. Het tropisch regenwoud staat vooral onder druk door de toenemende houtkap en over-exploitatie, mede door de immer toenemende vraag naar hout in het Westen. Tussen 1990 en 2000 is 12,5 miljoen hectare bos verdwenen door kap en het omzetten van bos naar plantages. Dat is één voetbalveld per seconde! Met dit tempo is de verwachting dat de huidige tropische en subtropische regenwouden in 2050 bijna gehalveerd zullen zijn.

 

In Plaats van Boskap

In een aantal landen, bijvoorbeeld Brazilië, leek het tempo van ontbossing enige tijd iets af te nemen door succesvolle overheidscampagnes. Maar helaas neemt het tempo van illegale ontbossing nu weer toe. Het gaat daarbij vooral om land dat vrijgemaakt wordt voor landbouw en veehouderij. Het is natuurlijk gemakkelijk om met het opgeheven vingertje te wijzen en met westerse kritische ogen naar ontbossing in het verre buitenland te kijken. Maar dat heeft weinig waarde als wij zelf niet het goede voorbeeld geven dan wel middelen ter beschikking stellen om alternatieven te ontwikkelen die deze landen de mogelijkheid tot duurzame economische ontwikkeling bieden.

 

Boomfeestdag

Het is heel goed de Boomfeestdag aan te grijpen om er de aandacht op te vestigen dat onze zorg om CO2-emissies klimaat niet alleen met fossiele energie maar ook met ontbossing en herbebossing te maken heeft. Boomfeestdag 2008 heeft als thema Boom Zoekt Kind als variant op Boer Zoekt Vrouw. Laat ik hopen dat Boom Zoekt Kind net zon hype wordt als dit televisieprogramma. Want het is ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze planeet dat kinderen - zo jong als ze zijn - weten wat bomen en bossen bijdragen aan een duurzame toekomst. Laten we hopen dat zij het beter doen dan onze en vorige generaties! Onze kinderen spelen een belangrijke rol om de generatie van hun ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen op een moment dat deze generatie, inclusief de mijne, vaak denkt "nu even niet".

 

Vandaag planten meer dan honderdduizend schoolkinderen naar schatting zo'n honderdduizend bomen. Als de bomen bijeen geplant zouden worden, was dat goed voor een bos met de grootte van 40 voetbalvelden. De bomen worden op gevarieerde wijze geplant: in bossen, rijen of solitair. Zo dragen de kinderen bij aan de verscheidenheid in de omgeving waarin zij wonen en leven. Nu planten zij vaak nog iele staken, straks zijn het stevige pijlers in het landschap en nog veel later benoemen volgende generaties sommige van deze volhouders van bomen tot beschermd natuurmonument;

 

Winnaars CO2-bomenprijs

Tot slot. Vandaag mag ik bekend maken welke gemeente met het aanplanten van bomen het meeste CO2 per bewoner heeft vastgelegd. Kortom, welke gemeente wint na Veendam en Zuidhorn vorig jaar de derde editie van de CO2-bomenprijs? Op de derde plaats is geëindigd de gemeente Uden, de eervolle tweede plaats is voor de gemeente De Wolden, en de winnaar van 2008 is geworden....de gemeente Rheden! Met de aanplant van onder meer 900 beuken en 1.350 linden heeft deze gemeente de meeste CO2 besparing per inwoner bewerkstelligd. Per inwoner is dit 119 kilo. De Rhedenaren kunnen voor deze hoeveelheid CO2 twee-en-een-half jaar de wasmachine gebruiken. Ik feliciteer de gemeente Rheden met dit prachtige resultaat.


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu