- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Bomenridders Vianen behalen overwinning


bezwaren tegen bomenkap gegrond

Een klinkklare overwinning voor de bezwaarmakers tegen de kap van bijna 300 bomen in Vianen.
De commissie voor de beroep- en bezwaarschriften heeft alle bezwaren gegrond verklaard.
Blije gezichten dus bij de ‘Bomenridders’ en de Stichting Ons Groene Milieu.

Volgens de advocaat van de stichting, Mw. Mr. Jonkhoff, is het zeer uitzonderlijk dat de commissie zo’n krachtige uitspraak doet.

Ook Johan Neve, de voorzitter van Stichting Ons Groene Milieu is in zijn nopjes met de uitspraak,’De gemeente Vianen heeft er met de voorgenomen kap een potje van gemaakt.

De gemeente Vianen heeft op diverse punten de eigen procedures niet goed gevolgd. De commissie heeft daar terecht een stokje voor gestoken.’ De stichting roept iedereen op wel op hun hoede te blijven omdat deze uitspraak slechts een ‘advies’ is aan het college van B&W. In principe kan de gemeente Vianen het advies gewoon naast zich neer leggen.

In dat geval kan alleen een stap naar de rechter de kap nog tegenhouden. Wij hopen echter dat het college zo verstandig is om het niet zo ver te laten komen

Tot het moment dat de Gemeente Vianen bekend maakt wat ze gaat doen blijven de bezwaarmakers blijven dus nog even in onzekerheid.

Volgens Neve is er echter ook goed nieuws: ‘nu de kapplannen niet doorgaan bespaart het college 150.000 €. De noodzakelijke snoei van 40 treurwilgen (a raison van 40.000€) kan nu tenminste gewoon doorgaan.


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu