- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Boomridders halen al meer dan 1500 handtekeningen op


Afgelopen zaterdag was het dan zover een lid van het actieteam van de Boomridders haalde de 1500e handtekening binnen voor het bezwaarschrift tegen deze twee waanzinnige bomenkap plannen De twee kapplannen zijn gelanceerd door de gemeente, naar eigen zeggen om overlast en gevaarlijke situaties weg te nemen.

De bewoners van de getroffen wijken in Vianen weten wel beter. Zo stond er in januari dit jaar nog in een artikel in het AD, waarin te lezen was dat de gemeente Vianen vindt dat er veel te veel bomen zijn, en dat tot hoge kosten voor onderhoud zal leiden. De gemeente wil één op de vier bomen overhouden, wat betekent dat drie op de vier bomen gekapt gaan worden: van de 16.000 bomen zouden er op termijn dus zo'n 12.000 bomen in Vianen ten prooi vallen aan deze budgettaire kap.

Nagenoeg alle inwoners zijn ontdaan door deze plannen. Mensen hechten tenslotte sterk aan een groene stad en alle vogels die in dat groen leven. Daarom komt er bij de bevolking de vraag boven waarom we nou eigenlijk zoveel gemeentebelasting betalen. Kennelijk geeft de gemeente prioriteit aan het nieuwe stadhuis, het nog te bouwen MFC en het bedrijventerrein Gaasperwaard, ten koste van het groen in de wijk.

Dat de huidige groenvoorziening van het groot belang voor de gezondheid en welzijn van inwoners van Vianen maak de schijnt de gemeente Vianen blijkbaar niet zo veel uit te maken. De rijkswegen A27 en A2 die dwars door Vianen lopen produceren dagelijks grote hoeveelheden dodelijke fijnstof en stikstofoxide (NOx). Het is bekend dat bomen die rommel voor een flink gedeelde weer uit de lucht filteren.

Een grote boom kan fijnstof met wel 15 tot 20% reduceren, en 10% minder stikstofoxide en 8% minder ozon geven. Dat is een enorme winst in voor de luchtkwaliteit voor de inwoners van Vianen.

Als de luchtkwaliteit door de aangekondigde kap verder zou verslechteren zullen het aantal aan fijnstof gerelateerde ziekten en sterfgevallen toenemen er sterven toch jaarlijks mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen ( Bron VROM). De gemeente verzuimt met de aangekondigde kap op een ernstige manier in hun zorgplicht naar de burgers.

De Stichting Ons Groener Milieu (SOGM) begeleiden de Boomridders, zodat deze kapplannen op de juiste manier worden aangevochten . De bomenridders proberen de grote emotie die er heerst bij de inwoners van Vianen om te zetten in slagkracht. De onrust onder de burgers van Vianen is zeer groot, heel veel mensen steunen de actie en zijn blij deze met hun handtekening te kunnen steunen. De handtekeningen stromen nog steeds binnen. Daarnaast worden de boomridders ook nog ondersteund door een groot aantal winkels en bedrijven in Vianen die deze actie`s van de boomridders en Stichting Ons Groene Milieu van harte steunen. Ook bij deze bedrijven kunnen de mensen deze actie ondersteunen met hun handtekening. De actie website Vianen groener (zie www.vianengroener.nl) staat de boomridders bij op internet gebied.

De problemen met de groenvoorziening in de gemeente Vianen zijn in de afgelopen 3 jaar alleen maar toegenomen, en er zijn in de afgelopen jaren al duizenden grote bomen gekapt. De verbreding A2, de dijkverzwaring, het beter zicht op de reclame van de miele (750 bomen) gemeentelijke kap plannen en stormschade zonder herplant zijn de oorzaken. Het volgende omstreden plan is al in de maak: de kap van honderden grote 60e jarige populieren langs het merwede kanaal. ditmaal door het Waterschap Rivierenland. De gemeente Vianen is slechts in een enkel geval van plan om op de plaats van de gekapte bomen nieuwe bomen terug te plaatsen.

In het geval van de kap van bijna 300 bomen waar nu actie tegen gevoerd wordt gaat het slechts om 40 bomen, voornamelijk aan de Helsdingse Achterweg. Dit plan, en de nieuwe kap plannen die ongetwijfeld nog volgen, zullen het leefklimaat in Vianen dramatisch verslechteren.

 


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu