- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Rijkswaterstaat Zaagt aan knooppunt Everdingen


Rijkswaterstaat is tot ieders verbazing en verontwaardiging al enig tijd doende om het rijksweg gebied, A27, A2 rond Vianen voor een flink deel van zijn groen buffer te ontdoen, duizende nog geen 30 jaar oude bomen en struiken worden versnipperd.

De rede van deze respectloze milieu verziekende actie, de verbreding van de A2 !!??

En omdat de A2 verbreed wordt gaan ze ook maar even het hele knooppunt Everdingen opnieuw van 30 cm hoge aanplant voorzien zodat je vanaf kilometers tenminste weer de het verkeer kan horen en zien.

Ook gaat Rijkswaterstaat er maar aan voorbij wat de 20 meter hoge bomen en het stuikgewas voor de luchtkwaliteit betekenen.

Op jaarbasis halen het groen op het knooppunt duizenden tonnen fijnstof uit de lucht en verwerkt het duizenden kubieke meter stikstofdioxide (NO2) die wij niet meer in hoeven te ademen.

Als tweede en zeker ook geen onbelangrijke rede de enorme geluid demping van het groen waardoor je het verkeer geluid meer als de helft van het jaar tot 80% minder hoort.

Ook lijkt het Rijkswaterstaat weinig uit te maken dat er in het gebied waar nagenoeg geen mensen komen zeer veel bijzondere vogels hun broed gebied hadden waaronder vele zwaar beschermde Rodelijst vogelsoorten , er is door Rijkswaterstaat totaal geen onderzoek gedaan of er beschermde fauna en flora in het gebied aanwezig is.

Het onderstaande stuk tekst is een citaat uit een email bericht van Rijkswaterstaat waaruit blijkt hoe goed Rijkswaterstaat het meent met de natuur en het landschap, nu graag de echt rede voor de kap Rijkswaterstaat !!! :

-----------------------------------------------------------------------------
"Rijkswaterstaat beschouwt bomen als een belangrijk onderdeel van de natuur en het landschap, voor zowel mens als dier. De huidige kap is echter noodzakelijk voor de verbreding van de A2. Om de gekapte bomen, evenals ander verlies aan natuur en landschap, te compenseren worden er nieuwe bomen geplant. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt een nieuwe teruggeplant."
---------------------------------------------------------------------------

Zie .


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu