- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Woensdag 28 oktober om 20:00, vervolg van het besluit bomenbeleidsplan


Via dit bericht willen wij u oproepen om wederom aanwezig te zijn bij het besluit

over onze bomen in onze eigen straat / wijk.

 

Nadat de  fracties van de gemeenteraad er afgelopen raadsvergadering (Dinsdag 13 oktober)  er niet uit kwamen heeft de voorzitter ( burgemeester koreman ) besloten de vergadering te schorsen met als doel dat de fracties eerst overeenstemming moeten bereiken over de ingediende amendementen

Deze amendementen hebben betrekking op het nieuwe bomenbeleidsplan en de op het laatste moment "tussen geschoven" Groene kaart bomenverordening.

 

Daarom willen wij wederom de oproep doen zoals wij dat ook al de 13e gedaan hebben.

 

Wij willen u allemaal oproepen om massaal naar het gemeentehuis aan de voorstaat te komen omdat dit ook de bomen bij u in de buurt raakt.

Als de gemeente van mening is dat deze bomen niet in hun denkbeeld passen kunnen ze zonder dat u er bezwaar tegen kan maken de kettingzaag in zetten.

Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente een nieuwe bomenverordening wil invoeren waar allen de door de gemeente geregistreerde bomen nog in beschermd zijn, deze verordening wordt ter goedkeuring aan de raadsleden voorgelegd.

 

De avond van Woensdag 28 oktober ziet er als volgt uit:

 

Aanvang vergadering: 20:00

1. Heropening vergadering 

 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van Woensdag 22 september 2009  

 3. Behandeling van raadsvoorstellen 

  Bomenbeleidsplan, 2e termijn (bespreekpunt) 

  Bomenverordening Groene Kaart model (bespreekpunt) 

  Bestemmingsplan Helsdingen (bespreekpunt) 

  Nieuwe Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand (bespreekpunt) 

  Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ) (bespreekpunt) 

  Sluiseiland (bespreekpunt) 

  Informatiebeleid- en beheer (bespreekpunt) 

  Ingekomen stukken (hamerstuk)


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu