- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Raadsleden gaan niet over een nachtje ijs als het om de bomen in Vianen gaat


Wederom is de beslissing over het aannemen van het bomenbeleidsplan en de

Groene Kaart boomverordening uitgesteld.

 

De raadsvergadering is halverwege het onderwerp bomenbeleid geschorst omdat er

overleg moest gaan plaatsvinden tussen de facties.

In dit overleg moet overeenstemming bereikt worden over de door de boomridders ingediende reeks amendementen.

In de raadsvergadering van dinsdag avond, 13 oktober ontstond er een zeer constructieve discussie tussen de verschillende fracties over de wijze hoe je met de gemeentelijke bomen en hun eigenaars, de inwoners van Vianen zou moeten omgaan.

Waar alle fracties het unaniem over eens waren is de wijze waarop de bewoners van Vianen direct en actieve betrokken moeten worden bij aanpassingen aan het groen en hun gemeentelijke bomen in hun directe leefomgeving.

Deze inspraak is al jaren lang structureel genegeerd en met voeten getreden door de ambtenaren van gemeente Vianen dit heeft er toe geleid dat het vertrouwen van de burgers in het gemeentelijk groenbeleid tot een diepe niveau gedaald is.

De wethouder heeft wederom de belofte aan de gemeenteraad uitgesproken dat hij alles in het werk zal stellen om het vertrouwen van de inwoners van Vianen in de gemeente te herstellen.

Wij twijfelen dan ook niet aan de belofte van de wethouder.

 

Waar wij wel sterke aan twijfels is de intentie van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering.

Wij vrezen dat hun handelswijze nog niet zo gauw gaat veranderen.

Echter is onze hoop gevestigd op een goed leiderschap van wethouder van dijk en gaan wij er dan ook van uit dat hij de grip op de werkwijze van zijn ambtenaren met harde hand zal handhaven.

 

De raadsvergadering wordt op voortgezet op 28 oktober 2009 dit is op een woensdag maar deze datum is helemaal correct omdat er op de dinsdag, geen mogelijkheid meer was voor de raadsvergaderingen .

De datum voor de raadsvergadering zoals in de vijfheerenlanden vermeld is klopt wederom van geen kant maar ook dit is geen nieuws.

 

Wij willen u dan ook oproepen om 28 oktober deze raadsvergadering bij te wonen.

 

Klik hier om de belofte van de wethouder te beluisteren


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu