- zaterdag 17 november 2018- Geluid uit:
 
Steun ons!

Het laatste nieuws


Dinsdag 13 oktober om 21:30, besluit bomenbeleidsplan in de raad


 

Eindelijk is het dan zover de gemeenteraad gaat een besluit vallen over het nieuw aan te nemen bomenbeleidsplan en de op het laatste moment "tussen geschoven" Groene kaart bomenverordening.

In de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober om 21:30 zullen er knopen moeten worden doorgehakt door de diverse fracties.

 

Wij willen u allemaal oproepen om massaal naar het gemeentehuis aan de voorstaat te komen omdat dit ook de bomen bij u in de buurt raakt.

Als de gemeente van mening is dat deze bomen niet in hun denkbeeld passen kunnen ze zonder dat u er bezwaar tegen kan maken de kettingzaag in zetten.

Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente een nieuwe bomenverordening wil invoeren waar allen de door de gemeente geregistreerde bomen nog in beschermd zijn, deze verordering wordt ter goedkeuring aan de raadsleden voorgelegd.

Veel mensen ergeren zich nogal over het vreemde tijdstip van de behandeling van zo`n belangrijk onderwerp in de raad.

Wij van Vianen Groener delen deze ergernis volledig maar volgen de gemeente kan het niet ander sinds zij het nieuwe systeem van raadsvergadering hebben ingevoerd.

 

De avond ziet er als volgt uit:

 

Het forum 20:00 tot 20:45 * Nationaal project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het debat 20:45 tot 21:30 * Toelichting project Multifunctioneel Centrum

De besluitvorming 21:30 tot XX:XX * voor onderwerpen zie hieronder:

1. Opening
2. Vaststelling agenda voor de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2009
3. Spreekrecht publiek
4. Mededelingen
5. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 22 september 2009
6. Behandeling van raadsvoorstellen
Kadernota kunst en cultuur (bespreekpunt)
Bomenbeleidsplan (bespreekpunt)
Bomenverordening Groene Kaart model (bespreekpunt)
Bestemmingsplan Helsdingen (bespreekpunt)
Nieuwe Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand (bespreekpunt)
Raadsbesluit tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (bespreekpunt)
Sluiseiland (bespreekpunt)
Informatiebeleid en -beheer, bestuursopdracht (bespreekpunt)
Informatiebeleid en -beheer (bespreekpunt)
Ingekomen stukken (hamerstuk)

 


Previous page: Home
Volgende pagina: Waarom deze site?


Ook dit is een project van Stichting Ons Groene Milieu